sessió extraordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament

Data: 
24/03/2023

Ordre del dia: 

1. Bases per a la concessió d'ajuts individuals de menjador adreçats a l'alumnat d'ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2023-2024 ( exp. núm.790/2023).

2. Acceptació de la delegació de competències previstes als acords de govern acord gov/128/2021, de 31 d´agost i l'acord gov/172/2022, de 30 d'agost, pel qual es modifica. l'annex de l'acord gov/128/2021 en matèria d'educació (exp.núm.3487/2022)