sessió extraordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament

Data: 
03/07/2023

Ordre del dia:

Únic. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 25 d'abril de 2023.