sessió extraordinària del Consell de les Alcaldies

Data: 
08/06/2023

Ordre del dia:

Punt únic. Aprovació de l’esborrany de l'acta de la sessió de 28 de març de 2023.