sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal

Data: 
23/05/2023

Ordre del dia:

ÀREA DE JOVENTUT CULTURA I ESPORTS
1.Declaració de BCIL del Pou de Gel d’Alfarràs (exp. núm. 1744/2023).
2.Declaració de BCIL de l'edifici de la societat del Ball la Unió Recreativa Maialenca de Maials (exp. núm. 1961/2023).


ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA
3.Licitació del contracte de Servei d'ajuda a domicili (SAD) (exp. núm. 1608/2023).