Sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
10/11/2021

Ordre del dia:

ÀREA DE RÈGIM INTERIOR, HISENDA I ECONOMIA
1.    Aprovació de modificació de pressupost núm. 11/2021 (exp. núm. 2082/2021)

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS, BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA 
2.    Aprovació inicial de les bases reguladores de la concessió de subvencions per Ajuntaments de la Comarca del Segrià pel desenvolupament de projectes i actuacions d’atenció a les persones sense llar i temporers durant la campanya de la fruita en relació amb l’impacte social del a pandèmia de la Covid-19 durant l’exercici 2021 (exp. núm. 2075/2021)