sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
03/07/2023

Ordre del dia:

Únic. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 2 de juny de 2023.