Aprofitament de places de transport escolar

El termini de la presentació de la sol·licitud és del 28 de juliol al 3 d'agost, ambdos inclosos

Descarrega la documentacio i guia de presentació

Les sol·licituds presentades abans del 28 de juliol i les enviades per altres mitjans que no sigui la instància genèrica NO SERÀN VÀLIDES.

Podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al 973054800, opció 3.

 

Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Joventut, Cultura i Esports

Data: 
31/07/2020

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de la sessió d’1 d’octubre de 2019.
2. Aprovació de la modificació de les bases per a la concessió de premis de recitació poètica del Consell Comarcal del Segrià.
3. Aprovació de les bases per a la concessió de premis d’il·lustració del Consell Comarcal del Segrià.
4. Assumptes d’urgència.
5. Informes de presidència.
6. Precs i preguntes.