Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Joventut, Cultura i Esports

Data: 
26/02/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de la sessió de 4 d’agost de 2020.
2. Declaració de bé cultural d’interès local de 9 làpides funeràries de l’escultor Jaume Gort Farré al cementiri municipal de Montoliu de Lleida.
3. Informes de presidència.
4. Precs i preguntes.