sessió ordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Data: 
30/07/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2. Adhesió al Conveni de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya, l'ACM, la FMC, l'AMB, l'ARSPCC i el GRC (Venda Paper i Cartró), (exp. núm. 1876/2022).
3. Prorroga contracte mixt de serveis, obres i subministrament per a la recollida i transport de residus, a 22 municipis del Segrià mitjançant el sistema porta a porta (exp.60/2017) (exp. núm. 2220/2022).
4. Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià, l’Agència de Residus de Catalunya i Ecoembalajes España, SA, per a potenciar les recollides selectives d’envasos (exp. núm. 2236/2022).
5. Conveni per la recollida de càpsules de cafè a les deixalleries dels municipis del Consell Comarcal de Segrià (exp. núm. 2153/2022).
6. Assumptes d’urgència.
7. Informes de presidència.
8. Precs i preguntes.