Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Data: 
20/04/2023

Ordre del dia:

  1. Aprovació de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària de 31 de gener de 2023
  2. Aprovació estructura de costos relativa a la prestació dels serveis associats per a un Contracte mixt de serveis i subministrament relatiu a la recollida i transport de residus a 15 municipis del Segrià (exp. núm. 884/2022)
  3. Assumptes d'urgència
  4. Informes de presidència
  5. Precs i preguntes