Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat

Data: 
29/01/2024

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 3 d’octubre de 2023.
2. Ratificació del decret de presidència núm.59/2024 subscripció del conveni per a la cessió d’un vehicle del Consell Comarcal del Pla d’Urgell al Consell Comarcal del Segrià per al servei de recollida de residus de la comarca del Segrià derivada d’una situació d’emergència (exp.núm.178/2024).
3. Adhesió del Consell Comarcal del Segrià al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor (SRAP) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (AEE), (exp.núm.4105/2024).
4. Adhesió del Consell Comarcal del Segrià al conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i els sistemes de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors (exp.núm.4105/2024).
5. Aprovació del conveni de col·laboració entre ARECAFÉ i el Consell Comarcal del Segrià per a la recollida de residus càpsules de cafè i el seu posterior tractament (exp.núm.4105/2024).
6. Assumptes d’urgència.
7. Informes de presidència.
8. Precs i preguntes.