Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Turisme

Data: 
27/01/2022

ORDRE DEL DIA:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de 17 de desembre de 2021
2. Aprovació Conveni de col·laboració entre l’Associació Leaderponent i el Consell Comarcal del Segrià per l’execució del projecte de la transició energètica de la comarca del Segrià (exp.núm. 106/2022)
4. Assumptes d'urgència
5. Informes de presidència
6. Precs i preguntes