sessió ordinària de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Turisme

Data: 
30/07/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de 31 de maig de 2022.
2. Aprovació del Protocol general d’actuació entre el Consell Comarcal del Segrià i el Centre d’estudis comarcals del Segrià per a la realització i la difusió d’activitats formatives i culturals a la comarca del Segrià (exp. núm. 2011/2022).
3. Conveni de col·laboració entre el Patronat de promoció econòmica de la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament de Torrefarrera per a la creació del “Punt d’atenció Globalleida Segrià nord”, en el CEI Torrefarrera (exp. núm. 2232/2022).
4. Acord de col·laboració entre el Consell Comarcal de les Garrigues, el Consell Comarcal del Segrià, el Consell Comarcal del Pla d’Urgell i el Consell Comarcal de l’Urgell per al finançament del projecte “La pedra com un recurs territorial generador d’activitat econòmica i ocupació” (exp. núm. 1858/2021).
5. Aprovació de les bases reguladores dels concursos a les xarxes socials de l’Àrea de Turisme del Consell Comarcal del Segrià @SEGRIATURISME (exp. núm. 2301/2022).
6. Assumptes d'urgència.
7. Informes de presidència.
8. Precs i preguntes.