sessió ordinària de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Turisme

Data: 
17/06/2024

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de 16 d’abril de 2024
2. Nomenament nou president de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica i Turisme.
3. Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal del Segrià i l’associació Ruta del vi de Lleida per a la promoció i coordinació d’accions conjuntes relacionades amb l’enoturisme (exp. núm.1828/2024).
4. Assumptes d'urgència
5. Informes de presidència
6. Precs i preguntes