sessió ordinària de la comissió informativa de Serveis Socials, Benestar Social i Família

Data: 
24/03/2023

Ordre del dia: 

1. Ratificar Decret de Presidència núm. 154/2023 del Conveni prestació de col·laboració amb els ajuntaments per al desenvolupament del servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya: cursos d’alfabetització, any 2023 (exp. núm. 564/2022).  
2. Ratificar Decret de Presidència núm. 121/2023 del Conveni prestació del servei fix de cura puntual per a nens i nenes “temps per cures, + temps per tu”, any 2023 (exp. núm. 2630/2022).  
3. Ratificar Decret de Presidència núm. 119/2023 de la Pròrroga 2023 del Conveni prestació del servei fix de cura puntual per a nens i nenes “temps per cures, + temps per tu” (exp. núm. 2630/2022).