Sessió ordinària de la Comissió Informativa de Serveis Socials, Benestar i Família

Data: 
25/11/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l’acta del 4 d’octubre.
2. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Igualtat i Feminismes i el Consell Comarcal del Segrià per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes pel període 2022-2025 (exp. núm. 2781/2022).
3. Aprovació del conveni de delegació de competències i col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments per a l’impuls de les polítiques de promoció de la igualtat i els feminismes i l’impuls de la prestació del servei d’informació i atenció a les dones (SIAD) i la realització de polítiques d’igualtat de gènere pel període 2022-2025 (exp. núm. 2781/2022).
4. Aprovació del conveni de col·laboració entre el consell comarcal del segrià i l’ajuntament d’Alcarràs per la gestió servei de migracions, acollida i vida digna compartida (exp. núm.2781/2022).
5. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments per al desenvolupament del servei de primera acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya: cursos d’alfabetització (exp. núm.2781/2022).
6. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments per al desenvolupament del Pla Local de Joventut (exp. núm. 2779/2022).
7. Aprovació de la pròrroga del II Pla de polítiques de dones (2019-2022) per al període 2023-2024 (exp. núm. 3488/2022).
8. Aprovació de la pròrroga del II Pla de polítiques d’igualtat d’oportunitats del Consell Comarcal del Segrià (2018-2019) (exp. núm. 3489/2022).
9. Assumptes d’urgència
10. Informes de presidència
11. Precs i preguntes.