sessió ordinària de la comissió informativa d'ensenyament

Data: 
12/04/2024

Ordre del dia :

1. Lectura i aprovació , si s´escau, de l´acta de la sessió de 19 de desembre de 2023
2. Informe sobre els ajuts de menjador obligatoris , despeses de transport i ajuts de desplaçament obligatoris de període gener-març de 2024 del curs 2023/2024 i del període novembre-desembre de 2023 (pendet del curs 2023/2024)
3. Acceptació de la delegació de competències previstes als acords de govern acord GOV/80/2023 , de 4 d´abril, de delegación de competències en els consells comarcals i en l´àrea metropolitana de Barcelona en matèria d´educació (exp.núm 1160/2024)