Sessió ordinària de la Comissió Informativa d'Ensenyament

Data: 
31/03/2022

Ordre del dia :

1. Lectura i aprovació , si s´escau, de l´acta de la sessió d´1 de febrer de 2022
2. Informe sobre els ajuts de menjador per desplaçament o transport del període gener-març de 2022 del curs 2021/2022. Informe sobre els ajuts de transport per a alumnes derivats per la Comissió d´Escolarització del període gener-març de 2022 del curs 2021/2022. Informe sobre els ajuts de menjador de diferents centres inclosos en els contractes dels serveis de menjador.
3. Adhesió Pla 360 (exp.537/2022)
4. Bases per a la concessió d'ajuts individuals de menjador adreçats a l´alumnat d´ensenyaments obligatoris i d'educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2022-2023 (exp.892/2022)
5. Bases per a la concessió d´ajuts de desplaçament no obligatoris adreçats a l´alumnat d´ensenyaments obligatoris i de segon cicle d'educació infantil en centres educatius sufragats amb fons públics per al curs 2021-2022 (exp.973/2022)
6. Assumptes d´urgència
7. Informes de presidència