Sessió ordinària del Consell d'Alcaldies

Data: 
25/11/2021

Ordre del dia: 
1. Aprovació de l’esborrany de l'acta de la sessió de 23 de setembre de 2021.
2. Presentació del Projecte Ilercovid – Agrotecnio.
3. Presentació del Projecte Programa Reallotgem.cat - Agència l'Habitatge de Catalunya.
4. Informes de Presidència.
5. Assumptes d’urgència.
6. Precs i preguntes.