Sessió ordinària del Consell de les Alcaldies

Data: 
23/09/2020

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions de 29 de maig i de 22 de juliol de 2020.
2. Explicació per part de Direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), de l'Ordre de Subvencions adreçada als municipis de la part catalana de les conques compartides per a l'execució d'actuacions de prevenció davant d'avingudes que beneficiïn una zona urbana.
3. Informes de Presidència.
4. Precs i preguntes.