Sessió ordinària del Consell de les Alcaldies

Data: 
27/01/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l'acta de les sessió de 17 de desembre de 2020.
2. Informe de l’estat de l'obra del Centre de Tractament de Residus Municipals del Segrià
3. Informe Presidència sobre l’afectació de les nevades als municipis de la comarca del Segrià.
4. Informe sobre l’estat de tramitació de les subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19.
5. Informes de Presidència.
6. Precs i preguntes.