Sessió ordinària del Consell de les Alcaldies

Data: 
26/05/2021

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l'acta de les sessió de 25 de març de 2021.
2. Informe de l’àrea de Medi Ambient: recollida de residus.
3. Informe de l’àrea d’Ensenyament: ajuts socioeconòmics (beques menjador) curs 21/22.
4. Informe de l'àrea de Serveis Socials, Benestar Social i Família: campanya agrària 2021.
5. Informe de l'àrea de Promoció Econòmica i Turisme: rodatge d'un vídeo promocional i turístic del Segrià en drone.
6. Informes de Presidència.
7. Assumptes d’urgència.
8. Precs i preguntes.