Sessió ordinària del Consell de les Alcaldies

Data: 
27/01/2022

ORDRE DEL DIA:


1. Aprovació de l’esborrany de l'acta de la sessió de 25 de novembre de 2021.
2. Presentació dels serveis del Consorci per la Normalització Lingüística a la Comarca del Segrià.
3. Informes de Presidència.
4. Assumptes d’urgència.
5. Precs i preguntes.