Sessió ordinària del Consell de les alcaldies

Data: 
25/05/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l'acta de la sessió de 31 de març de 2022
2. Ponència sobre Ciberseguretat al món local a càrrec de l’Agència de la Ciberseguretat de Catalunya
3. Informes de Presidència
4. Assumptes d’urgència
5. Precs i preguntes