Sessió ordinària del Consell de les alcaldies

Data: 
21/09/2022

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l'acta de la sessió de 28 de juliol de 2022.
2. Recollida del residu tèxtil a la Comarca del Segrià.
3. Presentació de les novetats del Contracte Programa de Drets Socials i convenis entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments.
4. Acord de finançament del departament d’Igualtat i Feminismes.
5. Informe del Servei de transport escolar del nou inici de curs 22/23.
6. Informes de Presidència.
7. Assumptes d’urgència.
8. Precs i preguntes.