Sessió ordinària del Consell de les Alcaldies

Data: 
25/11/2022

Oodre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l'acta de la sessió de 28 de juliol de 2022.
2. Presentació de l'Associació de Donants de sang del Segrià, a càrrec de la Sra. Anna Rojas, Presidenta, i Sr. Josep Antoni Moreno, membre de la Junta.
3. Informes de Presidència.
4. Assumptes d’urgència.
5. Precs i preguntes.