Sessió ordinària del Consell de les Alcaldies

Data: 
25/01/2023

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l'acta de la sessió de 28 de juliol de 2022.
2. Presentació del Projecte "Descobrim el Segrià" per part del Centre de Recursos Pedagògics del Segrià.
3. Diagnosi dels polígons d’activitat econòmica del Segrià. Informe de l'àrea de Promoció econòmica del Consell Comarcal del Segrià..
4. Informes de Presidència.
5. Assumptes d’urgència.
6. Precs i preguntes.