sessió ordinària del Consell de les Alcaldies del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
28/05/2024

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l'acta de la sessió d’11 d’abril de 2024.
2. Presentació dels serveis del Consell Esportiu del Segrià, a càrrec del president del CES, senyor Jaume Sanuy Lopez.
3. Informes de Presidència.
4. Assumptes d’urgència.
5. Precs i preguntes.