sessió ordinària del Consell de les Alcaldies del Consell Comarcal del Segrià

Data: 
28/03/2023

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’esborrany de l'acta de la sessió de 26 de gener de 2023.
2. Presentació del cap de la Regió Policial de Ponent, comissari Josep Maria Estela i sotscap de la Regió de la Regió Policial de Ponent, intendent Jordi Dalmau.
3. Presentació de la Memòria de Serveis Socials 2022 i dels Plans d’Accessibilitat municipals.
4. Informes de Presidència.
5. Assumptes d’urgència.
6. Precs i preguntes.