Garantia Juvenil

El Consell Comarcal participa en la convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, d’acord amb l’Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%.

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d’ocupació per reduir l’atur juvenil.