Normativa

Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Resolució TSF/2537/2020, de 8 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.

Resolució TSF/3274/2020, de 9 de desembre, per l qual es modifica el termini d’execució de les actuacions subvencionables previstes a la Resolució TSF/2537/2020, de 8 d’octubre, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2020 per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.