MARIA SKLODOWSKA (1867-1934)

Maria Sklodowska (Marie Curie)

Destacada física i química que ha passat a la història com a Marie Curie, adoptant el cognom del seu marit, Pierre Curie.

Va ser la primera dona a rebre el Nobel de Física (1903) i el Nobel de Química (1911), i va dedicar tota la seva vida a l’estudi de la radioactivitat.

Estava interessada en els descobriments que havien fet Roentgen (els raig X) i Becquerel (l’urani), així que va començar a estudiar les radiacions de l’urani i es va adonar que hi havia algun mineral que era encara més radioactiu que el propi urani. Això la va portar a investigar quins eren aquests elements, descobrint el poloni (va posar-li el nom en honor al seu país, Polònia) i el radi.

Va rebre el Premi Nobel de Física el 1903, conjuntament amb el seu marit i amb Henri Becquerel. Però no va gaudir del mateix reconeixement que el seu marit. Aquest va ser anomenat membre de l’Acadèmia francesa el 1905, en canvi, les dones no podien ocupar aquest càrrec.

Pierre Curie va morir el 1906. Ella el va substituir en la docència i va continuar amb les seves investigacions.

Maria Sklodowska va rebre el Premi Nobel de Química l'any 1911 per les seves investigacions sobre el radi i els seus compostos. Va ser anomenada directora de l’Institut de Radi de París el 1914, i es va fundar l’Institut Curie. Aquell any, va assistir a la Conferència Solvay, a Brussel·les, on va ser la única dona d’entre els 24 membres, entre els quals hi havia científics com Albert Einstein.

La mort de Maria Sklodowska va ser produïda per les llargues exposicions a la radiació.