Com funciona

Es fa una atenció i orientació individualitzada a la persona jove, un acompanyament i suport que pot anar des de una simple informació fins a un complet procés d’orientació per aprendre a identificar els propis interessos i  competències bàsiques i transversals, així com l’estat del mercat laboral, la seva ocupabilitat i la recerca de feina.

Atenció prèvia cita concertada als diferents municipis de la comarca o directament a les oficines del Consell Comarcal del Segrià.