Descripció del servei

Cartell del servei

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) promou el Programa Suport a l'Ocupació Juvenil cofinançat pel Fons Social Europeu per incentivar la continuïtat formativa i alhora facilitar i acompanyar a la transició de les persones joves entre el món educatiu i el món laboral i/o ocupacional.

L'objectiu principal del Programa de Suport a l'Ocupació Juvenil és afavorir la continuïtat formativa de les persones joves d'entre 16 i 29 anys, amb especial atenció al col·lectiu de 16 a 24 anys, impulsant una millora substancial en els processos d'orientació, suport i mentoria, que inclou un acompanyament individualitzat de l'alumnat en risc d'abandonament escolar prematur o que ja hagin abandonat per tal de reconduir-los al sistema educatiu i apropar-los al mercat laboral.