Destinataris

Les persones joves entre 16 i 29 anys amb DNI, NIE o passaport residents als municipis de la comarca del Segrià (excepte la Ciutat de Lleida).