Àmbits d’ Actuació

Informació, orientació i assessorament

Informació i orientació sobre ajuts, recursos i serveis que puguin ser d’interès per a les dones.

Assessorament i orientació la primera atenció a les dones en situacions de violència i derivar-les als serveis corresponents.

Orientació i assessorament jurídic personalitzat i gratuït per a les dones que vulguin rebre orientació legal sobre qualsevol tema que les afecti (laboral, social, familiar).

Atenció i assessorament psicològic gratuït en situacions de malestar o crisi.

Associacionisme i Participació

Promoció de l’associacionisme i la creació de les xarxes de col·laboració entre les dones de la comarca.

Foment de les accions que visibilitzen les aportacions de les dones.

Informació sobre ajuts, subvencions, etc. específica per a entitats i associacions de dones.

Suport a les associacions i entitats de dones.

Sensibilització i Formació

Accions de prevenció i sensibilització social al voltant de la violència de gènere i la igualtat de gènere, així com el reconeixement social del paper de les dones.

Accions formatives sobre temes de gènere dirigides a professionals de diferents àmbits.

Cursos formatius sobre diferents temàtiques dirigits a dones de la comarca (salut, noves tecnologies, ocupació…)

Politiques de Dones

Elaboració i coordinació la implementació del Pla de polítiques de dones de la comarca dels Segrià i el seu desplegament