Antecedents i Definició

Definició

El Siad es un servei públic que ofereix a les dones informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats en l’exercici del dret de les dones en tots els àmbits de la seva vida: àmbit laboral, social, personal, familiar i altres.

Es desenvolupen actuacions de sensibilització social i dinamització de la participació.

El servei també treballa en la prevenció, atenció i detecció de la violència masclista*.

Persones destinatàries

L’ àmbit geogràfic que abraça aquest servei són els 37 municipis de la comarca sense incloure la seva capital que és Lleida.

El nombre total d’habitants de la comarca és de 67.000, d’aquesta població un 48,50% són dones i un 51,50% són homes.

Concretament les persones destinatàries del servei són totes les dones de la comarca.

L’ equip humà

L’ equip humà està format per tres professionals: una Treballadora Social i responsable del servei, una psicòloga i una advocada.

Els objectius

Desenvolupar actuacions de sensibilització social i dinamització de la participació

Coordinació amb els servei d’atenció especialitzada. Dinamitzar i impulsar la coordinació i col·laboració amb tots els agents comunitaris, especialment grups i organitzacions de dones (teixit associatiu).

Fomentar l’associacionisme entre les dones i la creació de xarxes de col·laboració

Vetllar per la prevenció i detecció de situacions de violència de gènere.

Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a les dones en situacions de violència i derivar-les als serveis corresponents.

Promoure accions de sensibilització social al voltant de la violència masclista i de les desigualtats de gènere.