Congrés RECUWASTE “Transformant la proximitat per canviar la globalitat”.

Durant els dies 8 i 9 d’octubre, la presidenta del Consell Comarcal del Segrià, M.José Invernón, i el president de la Comissió de Medi Ambient, Territori i Sostenibilitat, Isidre Mesalles, assisteixen  a la 5a edició del Congrés RECUWASTE “Transformant la proximitat per canviar la globalitat”.
Aquest congrés, té com a objectiu treballar en la millora del medi ambient. El programa conté ponències sobre com dur a terme campanyes de comunicació i sensibilització efectives, transformació i millora de la recollida selectiva a través de la coresponsabilitat ciutadana, planificació i adopció de plans de gestió de residus municipals, etc., així com tallers amb casos de prevenció de residus.