AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Convocatòria de la Comissió Informativa d'Ensenyament

Ordre del dia:

1.    Aprovació de l’esborrany de l’acta constitutiva de 5 d’agost de 2019.   
2.    Aprovació del preu públic als usuaris del servei de menjador escolar gestionats pel Consell Comarcal.
3.    Aprovació de la modificació núm. 1 del contracte de servei de menjador escolar, curs 2019/2020, per alumnes NEE.
4.    Resolució recurs de reposició interposat per Alessa Catering SAU contra l’acord d’imposició de sancions: servei menjador escolar.
5.    Assumptes d’urgència.
6.    Informes de presidència.
7.    Precs i preguntes.