Programa Treball i Formació Joves Tutelats i Extutelats 2022

ORDRE: Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, modificada per l’Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per al Programa Treball i Formació

CONVOCATÒRIA: Resolució EMT/2196/2022, de 30 de juny.

OBJECTE:

L’objectiu principal d’aquesta convocatòria de 2022 és fer arribar el Programa Treball i Formació Joves Tutelats i Extutelats, a través d’experiències professionals, a un sector de població jove especialment vulnerable, com són els joves sota mesures de protecció de l’Administració, ja sigui des de la tutela o atesos per Serveis Socials, per facilitar les transicions posteriors al mercat de treball ordinari.

COL·LECTIU BENEFICIARI:

Els i les joves inscrits a l’Oficina de Treball corresponent com a demandants d’ocupació no ocupats (DONO), o Serveis previs a l’ocupació en el cas que siguin persones majors de 18 anys que no disposin de nacionalitat espanyola i sense permís de treball. A més a més, de manera excepcional, joves que es trobin inscrites com a millora de feina, havent d’estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades de manera prèvia a la contractació.

Joves que la seva situació s’ha vist agreujada per les conseqüències que la pandèmia de la COVID-19 ha tingut en l'economia i en el mercat de treball. Per aquest any, com a novetat, persones joves derivades per Serveis Socials.

NÚMERO DE CONTRACTES:

10