Programa Treball i Formació - Línia Trans*

ORDRE:

Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, de modificació de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.

CONVOCATÒRIA:

Resolució EMT/2340/2022 de 19 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 del programa Treball i Formació per a la Línia Trans*, DLLD i Dones en situació de vulnerabilitat (SOC – TRFO TRANS-DLLD-DONA) (ref. BDNS 64023).

OBJECTE:

L’objectiu del programa és impulsar projectes que millorin l'ocupabilitat de les persones en situació d’atur, especialment aquelles amb especial vulnerabilitat i que tenen més dificultats per accedir al mercat laboral.

Aquesta línia del Programa Treball i Formació del SOC subvenciona contractes de treball de 12 mesos a jornada completa, però també actuacions d'acompanyament —per tal d'afavorir la inserció laboral de les persones contractades— i accions de formació transversal.

COL·LECTIU BENEFICIARI:

Persones trans* (no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques).

Persones que no s’identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui per què se sent del gènere contrari o bé per què la seva identitat no s’ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes. Aquestes persones han d’estar en situació d’atur inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).

NÚMERO DE CONTRACTES:

Línia TRANS: 7