AJUTS DE MENJADOR CURS 2020/2021

El termini de presentació de la sol·licitud dels ajuts és del 17 de juny al 17 de juliol, ambdós inclosos.

Descàrrega de la sol·licitud

La presentació telemàtica de les sol·licituds s'ha de realitzar per Instància genèrica. Les enviades per altres mitjans, per exemple el correu electrònic, NO SÓN VÀLIDES.

Si teniu qualsevol dubte o problema a l'hora de realitzar la presentació, podeu consultar la guia o les preguntes freqüents.

També podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al telèfon 973054800, opció 3.

Violències masclistes durant el confinament

Pautes i recomanacions per detectar i fer front a les violències masclistes durant el confinament:

https://www.segria.cat/arees/siad/noticies/pautes-i-recomanacions-detectar-i-fer-front-les-violencies-masclistes-durant-el

Per qualsevol situació relacionada amb el tema podeu contactar amb el Siad a través del telèfon del Consell Comarcal del Segrià 973 054800 o bé del correu electrònic siad@segria.cat

Descripció

L’Àrea de Cultura del Consell Comarcal del Segrià és el departament delegat de promocionar la cultura a la comarca, a partir de diferents accions de diagnòstic, planificació, coordinació o projecció.

Les competències del departament recauen, a grans trets, en oferir suport tècnic als ajuntaments, per una banda, i en dedicar un ventall d’oferta cultural per altra.

Tot això a partir de la sincronia entre les agrupacions culturals, agents institucionals, empresarials i personals, on es manté una capacitat canalitzadora i vertebradora.

La competència del Consell Comarcal del Segrià per a la promoció cultural, justifica la seua actuació estratègica al voltant de quatre eixos, a partir dels quals es desenvolupen els programes i les estratègies per a la promoció i el desenvolupament cultural a la nostra comarca:

 1. Suport i coordinació amb els ajuntaments de la comarca
  • Suport i adequació en la realització d’activitats i esdeveniments culturals.
  • Promoció per la contractació dels recursos culturals de la nostra comarca.
  • Tràmits per a la catalogació de béns culturals d’interès local.
  • Suport i promoció per l’edició de documentació d’àmbit local i comarcal.
  • Informació i suport en la gestió de línies d’ajut.
 2. Oferta cultural des de la Comissió de Cultura
  • Oferta anual d’activitats culturals
  • Promoció dels recursos culturals de la comarca a partir de l’acompliment de diferents instruments de subvenció, promoció i difusió.
  • Actualització del cens cultural de la comarca.
 3. Coordinació amb els diferents ens culturals de la comarca
  • Atenció de les necessitats dels diferents ens culturals existents a la comarca.
  • Promoció i suport en la participació d’esdeveniments i manifestacions culturals en el ventall de possibilitats d’actuació i promoció que es presentin.
  • Impuls per a creació de noves manifestacions culturals.
 4. Conveni amb altres agents empresarials, institucionals i personals
  • Concert en el suport tècnic, econòmic i d’infraestructura amb altres agents institucionals, empresarials i personals.