Castell de Gimenells

Municipi: 
Gimenells i Pla de la Font

Es troba en un turó solitari a la part septentrional del terme. Les seves restes, conformades per voltes en semicercle fetes de pedra rústica de maçoneria, responen a una arquitectura anterior a la reconquesta. Aquest castell mostra una tècnica molt similar a la de les estructures rurals del món antic: carreus, voltes...a les quals s'afegiren arcs medievals. En la part superior s'hi troba una edificació en la qual resten murs, finestrals i espitlleres d'època renaixentista. Aquesta edificació, doncs, ha patit diferents modificacions per tal de canviar el seu paper defensiu pel residencial.