Castell de Raimat

Municipi: 
Lleida

S'esmenta per primer cop el segle XI.

Ha sofert diferents remodelacions, essent definitivament consolidat el 1627.

El castell de Raimat es troba sobre el puig del municipi que li dona nom.

Actualment és de propietat privada.