Castell de Sunyer

Municipi: 
Sunyer

Possiblement d'orígen islàmic, les restes corresponent, ja a l'època cristiana, en temps propers a la conquesta (1149). Tenim la primera menció del castell a l'inici del s.XIII.

Dalt un tossal al nord-oest del poble de Sunyer, els escassos vestigis de la fotalesa consisteixen sobretot, en fragments del mur perimètric de defensa.

S'hi han recollit peces de ceràmica aràbiga i medieval.