Creu de Terme d'Els Alamús

Municipi: 
Els Alamús

Actualment es troba ubicada al cementiri municipal. Originàriament era situada a l'anomenada Plaça de la Creu, d'on es retirà el 1936, amb motiu de la Guerra Civil.

La Creu que està ben conservada, consta d'una base rectangular, fust poligonal, capitell i la creu pròpiament dita. Segueix la tipologia de les creus de terme gòtiques, malgrat que els elements que la formen ja corresponen a un llenguatge posterior, de transició del Renaixement al Barroc.

Ha estat datada entre el final del segle XVI i l'inici del segle XVII.