La Vileta

Municipi: 
Alfés

Situada al nucli antic de la població, és una antiga fortalesa i manté la configuració de vila closa. Podem trobar a l’oest del nucli algunes cases que antuvi foren d’origen àrab, que posteriorment en època cristiana esdevingueren un prototip de casa medieval i que ens ha perdurat fins avui, com és el cas de Ca l’Almenara. Hem de destacar que a l’est de la Vileta hi trobem situat un call jueu donat que hi ha cases on en la seva llinda hi trobem representada l’estrella de David