Aprofitament de places de transport escolar

El termini de la presentació de la sol·licitud és del 28 de juliol al 3 d'agost, ambdos inclosos

Descarrega la documentacio i guia de presentació

Les sol·licituds presentades abans del 28 de juliol i les enviades per altres mitjans que no sigui la instància genèrica NO SERÀN VÀLIDES.

Podeu contactar amb l'Àrea d'Ensenyament al correu electrònic ensenyament@segria.cat o trucant al 973054800, opció 3.

 

Dependència

Llei de Dependència

La Llei 39/2006, de 14 de desembre de 2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, va entrar en vigor l'1 de gener de 2007. Tot i que es tracta d'una norma estatal, el desplegament és competència de les comunitats autònomes.

Dependència

Es la necessitat d’ajuda que té una persona , que per raons derivades de l’edat, malaltia o discapacitat, i lligades  a la falta d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial no  podem  realitzar les activitats bàsiques de la vida diària.