Servei de Transport Adaptat

Definició

El servei de Transport Adaptat és aquell transport accessible i/o assistit que té per objecte garantir l’accés a serveis socials especialitzats d’atenció diürna de persones amb discapacitat, persones grans amb dependència que no poden fer ús del transport ordinari i que presenten dificultats de mobilitat (mobilitat reduïda) i/o necessitat d’acompanyant (barem d’acompanyant).

 

De què es tracta?

El Consell Comarcal del Segrià, per tal de facilitar l’accés al servei de transport adaptat, obre una convocatòria anual d’ajuts econòmics, amb la finalitat de donar suport a les persones que acompleixin els requisits de la convocatòria, mitjançant dos línies d’intervenció:

            - Transport adaptat individual utilitzat vehicle propi i/o adaptat

            - Transport adaptat col·lectiu dels propis centres receptors dels usuaris.

 

Qui pot accedir-hi?

Totes aquelles persones que resideixen als municipis de la comarca del Segrià, exceptuant Lleida ciutat, i que acompleixin els requisits d’accés previstos a la convocatòria.

 

On em puc adreçar?

Consell Comarcal del Segrià: Serveis Socials

Adreça c/ Canyeret, 12

Lleida, 25007

Telefon: 973 05 48 00

Horari de dilluns a dijous: matí 8:00 a 15:00h i 16.00 a 18.00h

Horari divendres: 8:00 a 15:00 h

 

O bé als serveis socials bàsics del vostre municipi