Figura del Referent Comunitari

Definició

Es el professional que gestiona el procés de dependència a persones que viuen a la seva llar amb serveis i prestacions de:

 • Cuidadors no professional
 • Serveis d’atenció domiciliaria
 • Centres de Dia

Persones ingressades a:

 • Places privades  que tenen dret a prestacions vinculades
 • Places de Llarga Estada sociosanitaria i de salut mental

La figura de referent, esta integrada funcionalment en el Servei d’autonomia i dependència del Servei Territorial corresponent .

La Dependència funcional es del Cap de persones del SSTT del Departament de Benestar Social i Família i la dependència orgànica correspon al Consell Comarcal.

Funcions

 • Interlocució funcional pels ens locals en el procés de desenvolupament de la dependència al territori pel que fa a les persones que viuen a la seva llar.
 • Coordinar la gestió del procés de reconeixement de dret a l’autonomia i protecció a la dependència pel que fa a les persones que viuen a la seva llar, a la llarga estada sociosanitaria i a places privades amb dret a prestació vinculada.

Actuacions

 1. Control del Procés d’accés al sistema de valoracions de Dependència: Treballar les situacions complexes amb dificultats de valoració i seguiment dels casos especials
 2. Suport a Professionals competents en la elaboració del PIA: Suport i reforç a la figura del Treballador Social com a referent social en l’atenció a les persones amb dependència.
 3. Gestió del procés del PIA:
  • Control de les resolucions de grau, resolucions de PIA, PIAS pendents de realitzar i realitzats per l’ens local. Recepció de les dades per fer PIA i enviament als Consells Comarcals per la elaboració dels PIAS
  • Validació i rectificació dels PIAS : com a forma de suport i formació professional i detecció d’errors.
  • Gestió d’incidències als PIAS: comunicació als TS referents dels PIAS, resolució d’incidències directament al programa informàtic, seguiment dels expedients que ho requereixen.
 4. Participació en les reunions dels SSTT del Departament de Benestar i Família, per les propostes de millora ,valoració de criteris....., en el procés de elaboració dels PIAS.